Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Bao bì Sài Gòn xem lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của bản thân mình, xem việc giữ gìn niềm tin và mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty quyết tâm xây dựng, thực hiện, cải tiến liên tục, ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Công ty, nhằm thỏa mãn ngày càng cao mọi yêu cầu của khách hàng.

Phương châm của chúng tôi:

- Chất Lượng Ổn Định và Không Ngừng Được Nâng Cao
- Giá Cả Hợp Lý
- Giao Hàng Đúng Hẹn.