Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product
# Văn bản Link
1 Công bố thông tin: chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Minh Tuấn và phê chuẩn KQ bầu bổ sung ông Trần Như Hùng là thành viên HĐQT Download
2 Bản cung cấp thông tin ông Trần Như Hùng Download
3 Lý lịch trích ngang ông Trần Như Hùng- ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Download
4 Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Download
5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Download
6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Download

Địa chỉ nhà máy

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ nhà máy.